Projekty

STEELTEC CZ: Vývoj technologie zušlechťování oceli

STEELTEC CZ: Vývoj technologie zušlechťování oceli

Výzkum a vývoj nové nekonvenční technologie „protlačování pásu plechu“ zvýší konkurenceschopnost žadatele na trhu a rozšíří sortiment výrobků zpracovaných ocelí, které budou mít významně lepší vlastnosti. Projekt umožní podstatné zvýšení...

11 mil Kč

Program Epsilon, Technologická agentura ČR a.s.

modelace projektového záměru a partnerství, zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh