Projekty

573 mil. Kč
Operační fond Spravedlivé transformace
Studie proveditelnosti

CEPIS – Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií

Nové centrum Slezské univerzity má ambici vytvořit unikátní prostor pro rozvoj vzdělávání, inovací, podnikání, vědy a výzkumu, propojení s aplikační sférou a posilování komunitní role univerzity. To vše v přímé návaznosti na rozšíření profesních studijních programů Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, v jejíž blízkosti univerzitní centrum vyroste.

Nový a moderní objekt, forma i obsah vzdělávání má lákat do Karviné a Moravskoslezského kraje studenty z jiných regionů a zahraničí. Centrum se má stát součástí krajského systému pro podporu podnikavosti, inovací, vědy a výzkumu a přispívat k transformaci pouhelného regionu ke znalostní a udržitelné ekonomice, stejně jako kultivovat centrum v Karviné a přispívat k internacionalizaci výuky.

Více o projektu na cepis.slu.cz.

but

všechny projekty