2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2014

Založení společnosti

Své síly jsme spojily v roce 2014 a našli si své sídlo v Třinci.

2015

Ostravská pobočka

Zakládáme ostravskou pobočku na atraktivním místě bývalého dolu Hlubina v areálu Dolních Vítkovic.

2016

fajnOVA

Do tvorby Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy 2017-2023 pod značkou fajnOVA zapojujeme na 20 tisíc lidí.

2017

Výklopna a mlýnice

Kupujeme nemovitost Výklopny a mlýnice v areálu Dolní oblasti Vítkovice a pouštíme se do přeměny národní kulturní památky na FUTUREUM.

2017

SOBIC

Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions, neboli zkráceně SOBIC, je námi založený ústav za účelem realizace základního, aplikovaného a průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

2018

Čtyři oči

Zakládáme dceřinou společnost Čtyři oči a s právní podporou advokátní kanceláře HAJDUK & PARTNERS pomáháme klientům obstarávat veřejné zakázky.

2018

Karviná všemi deseti

Tvoříme Integrovaný plán pro řízení procesu změny pro statutární město Karvinou a začínáme tím dlouhodobou spolupráci na přeměně města pod značkou Karviná všemi deseti.

2018

hrajeMSKrajem

Participativní formou se zapojením 10 tisíc politiků, odborníků a občanů a pod značkou hrajeMSKrajem připravujeme Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027.

2018

Clairo

Historicky první podpora z programu Urban Inovative Actions v Česku díky nám směřuje na projet Clairo, který sdružuje partnery v Moravskoslezském kraji za účelem inovativního přispění ke zlepšení ovzduší a životního prostředí.

2019

Zastoupení MSK

Začíná čtyřleté období, v němž zastupujeme Moravskoslezský kraj v Bruselu, otevíráme kontaktní centrum Bruselská linka s informačním a poradenským servisem.

2020

Partner pro transformaci

Orientujeme se na transformaci regionu a místní ekonomiky, tvoříme Transformační plán Moravskoslezského kraje a stáváme se partnerem pro transformaci pro první desítku velkých českých firem.

2021

RoBee

Zavádíme na trh vlastní aplikaci RoBee, chytrou robotickou včelku, která najde a pohlídá dotace pro naše klienty.

2021

Just Transition Platform

Stáváme se členy pracovní skupiny pro oblast ocelářství v rámci Just Transition Platform, založené Evropskou komisí