novinky

všechny novinky

O nás

Máme chuť rozvíjet sebe, klienty a naše okolí. Umíme víc než jen odvést poctivou práci při zpracování žádostí o dotaci a řízení projektů. K myšlenkám a záměrům přidáme inspiraci a kreativní řešení, opřené o odbornost, znalosti a zkušenosti. Z dobrých záměrů tvoříme lepší, smysluplnější, s větší šancí uspět a uskutečnit se.

Vize, kterou sdílíme

Tvoříme tým uznávaných osobností, jsme ekonomicky zdraví, svou prací přispíváme k rozvoji partnerů, regionu, ČR a EU. Udáváme trendy a posouváme standardy kvality a spolehlivosti poradenství.

Společné poslání

Tvoříme a rozvíjíme – náš tým a klienty, myšlenky a projekty, partnery a regiony.

Uznávané hodnoty

Vyznáváme dynamickou rovnováhu – tvořivost, profesionalitu, důvěru, úspěch a partnerství.

Důvody, pro které se vyplatí s námi
spolupracovat

Strategický nadhled Multi-
disciplinární tým
Archi-
tektura
řešení
Chuť
rozvíjet
Vztahový kapitál Včasné informace
red-hex

Strategický nadhled

Zkušenosti z obou stran - poskytovatele dotace i příjemce dotace - nám umožňují připravovat chytrá řešení, maximalizovat efekt pro partnery a zároveň předcházet nesrovnalostem a korekcím

red-hex

Multidisciplinární tým

Máme v týmu lidi s vysokým renomé a odborností ve svých oborech (životní prostředí, podpora podnikání, věda a výzkum, vzdělávání, kultura)

red-hex

Architektura řešení

Jsme více než jen poctivými dotačními řemeslníky - vytváříme řešení

red-hex

Chuť rozvíjet

Naší společnou motivací je rozvíjet sebe, klienty i okolí, dosahovat viditelných výsledků

red-hex

Vztahový kapitál

Spolupracujeme s lidmi, kteří spravují evropské fondy v Praze i Bruselu

red-hex

Včasné informace

Máme přístup k informacím, které jsou důležité pro včasnou přípravu a využití příležitostí

„Dreaming is a form of planning“

Inspirativní a propracovaný proces
od myšlenky k záměru a jeho úspěšné realizaci

 

FundPlan

architektura programů a projektů

Plánujeme – tvoříme představu o budoucnosti a cestu k ní

Dáváme myšlenkám a záměrům smysl a řád, nalézáme souvislosti, tvoříme plány, které se skutečně realizují

Nastavíme správný směr pro chytré využití těch největších příležitostí z evropských fondů

Postavíme systém marketingové komunikace na smysluplném obsahu, efektivních aktivitách a nástrojích

Zpracujeme koncepční a analytické dokumenty pro racionální a dobré rozhodování

 

Fundlab

kreativní laboratoř projektových, dotačních a finančních služeb

Tvoříme – z obyčejných nebo dobrých záměrů uděláme lepší, smysluplnější

Navrhneme ucelené, koncepční a kreativní řešení záměru nebo projektu

Příležitosti protkané inspirací rozplétáme do souhrnu dotačních priorit

Připravíme designově přitažlivé, obsahem a formou sladěné marketingové výstupy a zajistíme jejich realizaci

Fundoffice

projektové, dotační a finanční služby a poradenství

Úřadujeme – bezpečně a bezchybně vás provedeme celým projektovým cyklem a zajistíme dotační nebo externí zdroje financování

Rozpracujeme záměr do požadované podoby
- projektová fiše
- proof of concept
- Preafisibility study
- studie proveditelnosti
- CBA - analýza nákladů a přínosů

Obstaráme komplexní dotační služby a výstupy
- žádost o dotaci
- výběrové řízení
- administrace projektu
- report dotačních příležitostí

Poskytneme vám funkční sdílené IT řešení pro řízení a správu projektů

 
shield

Fundsecurity

dotační bezpečnost

Chráníme – s týmem specializovaných právníků eliminujeme dotační rizika, ochráníme a obráníme vaše zájmy

Nastavením preventivních systematických opatření předem zabráníme budoucím nesrovnalostem

Obráníme vaše zájmy v případě nálezů auditů a kontrol evropských projektů

„None of us is as smart as all of us“

 
team-icon

Náš tým

V roce 2014 jsme spojili své síly a nadšení.
Rozumíme prostředí evropských fondů, české i evropské veřejné správy, praxi zpracovatelských firem.

Podrobné kontakty

Máte zájem být součástí našeho týmu? Kontaktujte nás!
Lucie Maliková
malikova@beepartner.cz
+420 739 486 069

„We regard joint trust and respect“

 

Naše projekty

Projděte si naše vybrané referenční projekty. Umíme uplatnit náš stategický nadhled při tvorbě plánů a konceptů, získat zdroje na uskutečnění projektů nebo zajistit tu nejlepší marketingovou podporu.

fajnOVA: strategický plán Ostravy

– fajnOVA:
strategický plán Ostravy –

Do tvorby strategického plánu Ostravy na léta 2017-2023 se nám podařilo zapojit přes 20 tisíc lidí – osobnosti, odborníky, obyvatele a návštěvníky Ostravy.

Strategie svazku měst a obcí na Karvinsku

– Strategie svazku
měst a obcí na Karvinsku –

Do tvorby strategie Svazku měst a obcí okresu Karviná jsme zapojili klíčové aktéry v území. Plán cílí na kvalitní bydlení, dobrou práci a blízkost přírody pro šikovné a vzdělané lidi.

Smart region: Chytřejší kraj

– Smart region: Chytřejší kraj –

Pro Moravskoslezský kraj jsme připravili koncept i akční plán smart region, který stojí na tématech dopravy, ICT infrastruktury, úspor, zdravotnictví a debyrokratizace.

Vizuální styl města Český Těšín

– Vizuální styl města Český Těšín –

Kreativní návrh loga a manuál jednotného vizuálního stylu Českého Těšína nastavuje vizuální identitu města.

Industriální památky v českém  a polském Slezsku

– Industriální památky
v českém a polském Slezsku –

V Horním a Těšínském Slezsku vznikne společná turistická trasa, která propojí pět nejvýznamnějších industriálních památek na obou stranách hranice.

Vodoléčebný ústav <br>  v Luhačovicích

– Vodoléčebný ústav
v Luhačovicích –

Cílem projektu je zpřístupnění památkově chráněných objektů Vodoléčebného ústavu s plovárnou, které nabídnou kontakt s unikátní architekturou i expozici o vodoléčbě.

Koncept Chytrého města Opavy

– Koncept Chytrého města Opavy –

Koncept Chytrého města Opavy vyzdvihuje témata živého města, čistého prostředí, čisté dopravy, e-Governmentu a otevřených dat.

Modernizace a rozvoj<br> firmy Nordic Steel

– Modernizace a rozvoj
firmy Nordic Steel –

Pro společnost Nordic Steel jsme získali evropskou dotaci na regeneraci brownfieldu, výstavbu moderní výrobní haly a rozšíření výrobních kapacit.

Zámek a podzámecká <br> zahrada v Kroměříži

– Zámek a podzámecká
zahrada v Kroměříži –

Obnovou projde arcibiskupský zámek v Kroměříži, a to včetně mlýnské brány, podzámecké zahrady, vodního systému a pompejánské kolonády.

Technologické centrum <br>Varroc Lighting System

– Technologické centrum
Varroc Lighting System –

Evropská dotace pomůže společnosti Varroc Lighting System vybudovat technologické centrum unikátní v rámci celé České republiky.

SMOLO: zpracování a využití aglomeračních odprašků

– SMOLO: zpracování a využití aglomeračních odprašků –

Získaná dotace pomůže společnosti Smolo realizovat výzkum aglomeračních odprašků a experimentální vývoj technologie pro jejich další úpravu, zpracování a využití.

Strojírny a stavby Třinec: automatizovaná bruska sochorů

– Strojírny a stavby Třinec: automatizovaná bruska sochorů –

Získaná dotace pomůže společnosti Strojírny a stavby Třinec vyvíjet plně automatické brousicí zařízení, které obstojí v celosvětové konkurenci.

Naši klienti

Naše služby strategického plánování, projektového a dotačního managementu a kreativního marketingu využívají klienti z veřejné i soukromé sféry, níže uvádíme pouze vybrané reference. Vážíme si spolupráce, vzájemné důvěry a respektu, vztahů založených na korektním a etickém jednání se všemi našimi klienty.

KRAJE, MĚSTA A OBCE

FIRMY A DALŠÍ ORGANIZACE

UNIVERZITY

Partneři

Díky spolupráci s dalšími organizacemi a firmami poskytujeme komplexnější a odbornější služby. Našimi partnery jsou:

Platformy spolupráce

Jsme hrdými členy partnerských platforem na regionální i národní úrovni.

 
eu-flag

Vlastní projekty s externím financováním


Revitalizace objektů výklopny a mlýnice v areálu Dolní oblasti Vítkovice

Díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu se revitalizují a zpřístupní objekty výklopny a mlýnice v historickém průmyslovém areálu Dolních Vítkovic. Původní neobnovitelná výrobní funkce budov získá novou vzdělávací funkci, která povede ke zvýšení zájmu odborné i široké veřejnosti o kulturní dědictví a další prezentovaná témata, zefektivní prezentaci kulturního dědictví a zvýší atraktivitu památky.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj, Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj
Logo - Moravskosleszký kraj


Sdílený management projektového portfolia

Další projekt financovaný z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nám umožní vyvinout nové řešení sdílené správy projektového portfolia pro naše klienty.

EVROPSKÁ UNIE - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


Age management aneb chytrá změna ve společnosti BeePartner a.s.

Získali jsme také prostředky z Operačního programu Zaměstnanost na zavedení principu age managementu do naší organizace, a to i za pomoci nové strategie rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání a individuálního poradenství.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost


Vzdělanost v BeePartner a.s. II

Cílem dalšího projektu v rámci Operačního programu Zaměstnanost je zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj odborných i přenositelných dovedností a znalostí.CCUS CZ-NO

Projekt bilaterální spolupráce CCUS CZ-NO, financovaný z Fondů EHP a Norska, se zaměřuje na výměnu zkušeností mezi norskými subjekty aktivními v oblasti CCUS a českými firmami, zejména velkými průmyslovými podniky, které mají zájem o informace a technologickou spolupráci v oblasti zachytávání, ukládání a využití CO2.
Více informací: konference.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost