VLASTNÍ PROJEKTY 

CO2 negativní, zelený brownfield

Díky dotaci společnosti OZO Ostrava ve výši 130 tis. Kč jsme na veřejně přístupné venkovní instalaci u objektu FUTUREUM v Dolních Vítkovicích realizovali první výsadbu zeleně s využitím unikátně recyklovaného organického odpadu, které má uhlíkově negativní stopu. Využití tohoto materiálu umožnilo do půdy dlouhodobě uložit uhlík. Díky aplikaci této speciální technologie došlo k nízkonákladovému zvýšení kvality marginální půdy brownfieldu, které umožnilo její zatravnění. Obohacená půda udrží lépe vláhu a podpoří růst rostlin. Projekt seznamuje veřejnost nejen s novou metodou kultivující problematickou půdu, ale dává rovněž možnost zažít radost z udržitelné zeleně uprostřed národní kulturní památky.

Návrh řešení udržitelné kontroly mikroklimatických parametrů kulturní památky

Evropská dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nám umožnila vytvořit udržitelné zabezpečení objektu výklopníku a mlýnice uhlí v areálu Dolních Vítkovic, a zajistit tak komplexní ochranu národní kulturní památky.

Revitalizace objektů výklopny a mlýnice v areálu Dolní oblasti Vítkovice

Díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu se revitalizují a zpřístupní objekty výklopny a mlýnice v historickém průmyslovém areálu Dolních Vítkovic. Původní neobnovitelná výrobní funkce budov získá novou vzdělávací funkci, která povede ke zvýšení zájmu odborné i široké veřejnosti o kulturní dědictví a další prezentovaná témata, zefektivní prezentaci kulturního dědictví a zvýší atraktivitu památky.

Green Heritage – inovativní ochrana a využití NKP výklopník a mlýnice uhlí

Za přispění dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt Green Heritage zajistíme udržitelnou a efektivní ochranu národní kulturní památky výklopníku a mlýnice uhlí, její digitalizace a zpřístupnění dosud nepřístupných prostor památky. Součástí projektu je také výstavba technického a technologického zázemí, pořízení zařízení a strojů pro funkčnost památky, její dílčí digitalizace a zlepšení prezentace postupů udržitelné ochrany památky návštěvníkům.

Sdílený management projektového portfolia

Další projekt financovaný z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nám umožní vyvinout nové řešení sdílené správy projektového portfolia pro naše klienty.

Age management aneb chytrá změna ve společnosti BeePartner a.s.

Získali jsme také prostředky z Operačního programu Zaměstnanost na zavedení principu age managementu do naší organizace, a to i za pomoci nové strategie rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání a individuálního poradenství.

Vzdělanost v BeePartner a.s. II

Cílem dalšího projektu v rámci Operačního programu Zaměstnanost je zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj odborných i přenositelných dovedností a znalostí.

CCUS CZ-NO

Projekt bilaterální spolupráce CCUS CZ-NO, financovaný z Fondů EHP a Norska, se zaměřuje na výměnu zkušeností mezi norskými subjekty aktivními v oblasti CCUS a českými firmami, zejména velkými průmyslovými podniky, které mají zájem o informace a technologickou spolupráci v oblasti zachytávání, ukládání a využití CO2.
Více informací: konference.