VLASTNÍ PROJEKTY 

XR MUZEUM: MUZEUM v XR s využitím 5G (XR MUZEUM)

Hlavním cílem projektu „XR MUZEUM: MUZEUM v XR s využitím 5G (XR MUZEUM)“ je výzkum, vývoj a vytvoření ověřené technologie – technologického postupu, který umožní atraktivní prezentaci mobilně získaných dat z muzejních sbírek, specializovaných zdrojů a okolního světa za pomoci rozšířené reality a technologií 5G. Základní myšlenka řešení pro projekt XR Muzeum je založená na plné dostupnosti 5G mobilní sítě ve všech uvažovaných prostorách a na maximálním využití AR brýlí pro rozšířenou realitu připojených do této sítě.

Hlavním řešitelem je firma BeePartner a.s. Na řešení projektu spolupracuje s T -mobile Czech Republic a.s., VŠB – TU, Fakulta elektrotechniky a informatiky a firma RESTORE fx s.r.o.

„Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Programu TREND.“

Technologická agentura ČR
o programu TREND
Financováno Evropskou unií

CO2 negativní, zelený brownfield

Díky dotaci společnosti OZO Ostrava ve výši 130 tis. Kč jsme na veřejně přístupné venkovní instalaci u objektu FUTUREUM v Dolních Vítkovicích realizovali první výsadbu zeleně s využitím unikátně recyklovaného organického odpadu, které má uhlíkově negativní stopu. Využití tohoto materiálu umožnilo do půdy dlouhodobě uložit uhlík. Díky aplikaci této speciální technologie došlo k nízkonákladovému zvýšení kvality marginální půdy brownfieldu, které umožnilo její zatravnění. Obohacená půda udrží lépe vláhu a podpoří růst rostlin. Projekt seznamuje veřejnost nejen s novou metodou kultivující problematickou půdu, ale dává rovněž možnost zažít radost z udržitelné zeleně uprostřed národní kulturní památky.

Návrh řešení udržitelné kontroly mikroklimatických parametrů kulturní památky

Evropská dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nám umožnila vytvořit udržitelné zabezpečení objektu výklopníku a mlýnice uhlí v areálu Dolních Vítkovic, a zajistit tak komplexní ochranu národní kulturní památky.
Evropský fond pro regionální rozvoj

Revitalizace objektů výklopny a mlýnice v areálu Dolní oblasti Vítkovice

Díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu se revitalizují a zpřístupní objekty výklopny a mlýnice v historickém průmyslovém areálu Dolních Vítkovic. Původní neobnovitelná výrobní funkce budov získá novou vzdělávací funkci, která povede ke zvýšení zájmu odborné i široké veřejnosti o kulturní dědictví a další prezentovaná témata, zefektivní prezentaci kulturního dědictví a zvýší atraktivitu památky.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Green Heritage – inovativní ochrana a využití NKP výklopník a mlýnice uhlí

Za přispění dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt Green Heritage zajistíme udržitelnou a efektivní ochranu národní kulturní památky výklopníku a mlýnice uhlí, její digitalizace a zpřístupnění dosud nepřístupných prostor památky. Součástí projektu je také výstavba technického a technologického zázemí, pořízení zařízení a strojů pro funkčnost památky, její dílčí digitalizace a zlepšení prezentace postupů udržitelné ochrany památky návštěvníkům.
Evropský fond pro regionální rozvoj

Sdílený management projektového portfolia

Další projekt financovaný z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nám umožní vyvinout nové řešení sdílené správy projektového portfolia pro naše klienty.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Age management aneb chytrá změna ve společnosti BeePartner a.s.

Získali jsme také prostředky z Operačního programu Zaměstnanost na zavedení principu age managementu do naší organizace, a to i za pomoci nové strategie rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání a individuálního poradenství.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Vzdělanost v BeePartner a.s. II

Cílem dalšího projektu v rámci Operačního programu Zaměstnanost je zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj odborných i přenositelných dovedností a znalostí.

CCUS CZ-NO

Projekt bilaterální spolupráce CCUS CZ-NO, financovaný z Fondů EHP a Norska, se zaměřuje na výměnu zkušeností mezi norskými subjekty aktivními v oblasti CCUS a českými firmami, zejména velkými průmyslovými podniky, které mají zájem o informace a technologickou spolupráci v oblasti zachytávání, ukládání a využití CO2.
Více informací: konference.