Projekty

69 mil. Kč
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
projektový záměr, partnerství, žádost o dotaci

VŠB-TUO: Výzkum způsobů nakládání s odpady

Projektu usiluje o intenzivnější dlouhodobou mezisektorovou vědecko-výzkumnou spolupráci v oblasti nakládání s odpady, materiály a vedlejšími produkty hutních a souvisejících provozů výzkumných a aplikačních partnerů primárně z Ostravské aglomerace. Hlavní vědecko-výzkumnou náplní projektu je společný výzkum v oblasti eliminace, dalšího zpracování a využití průmyslových odpadů, materiálů a vedlejších produktů z metalurgické výroby, které nejsou primárním cílem výroby. Ve spolupráci s VŠB-TUO jsme namodelovali projektový záměr a připravili žádost o dotaci.

but

všechny projekty