Projekty

3,2 mld. Kč (celkové náklady)
rozpočet Statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a Ministarstva kultury ČR
studie proveditelnosti

Koncertní sál Ostrava

Výstavba koncertního sálu a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy je jednou z nejočekávanějších staveb v moravskoslezské metropoli. Smyslem projektu je vybudovat koncertní sál se špičkovou akustikou světové úrovně, architektonickou dominantu Ostravy i regionu ruku v ruce s vytvořením komplexních prostor pro kulturní, vzdělávací a komunitní účely.

Nový koncertní sál má být nejen domovem 100členného orchestru Janáčkovy filharmonie, má ale také lákat umělce i návštěvníky z Evropa a světa. Hlavní koncertní sál má plánovanou kapacitu 1300 míst, zázemí pro další stovky návštěvníků nabídnou obnovený komorní, hudební a zkušební sál, přednáškový a divadelní sál i nový multifunkční sál. Součástí projektu je vybudování zázemí pro restauraci a kavárnu nebo špičkového nahrávacího studia.

Více o projektu na www.koncertnisal.cz.

but

všechny projekty