Projekty

1,5 mil. Kč
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
žádost o dotaci, podnikatelský záměr, výběrová řízení, administrace

Depos: Výzkum nového alternativního paliva

Cílem projektu je získání nových znalostí pro vývoj nového, alternativního paliva získaného zušlechtěním směsného komunálního odpadu. Společnost naváže na dřívější výzkum prováděný ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava, Institutem geologického inženýrství a zahraničními odborníky. Výsledkem bude ověřená, vysoce inovativní technologie pro výrobu alternativního tuhého paliva. Toto palivo nejen umožní další energetické využití odpadu, ale zároveň bude i produktem konkurenceschopným na celosvětovém trhu.

but

všechny projekty