Projekty

komunikační strategie

Komunikační strategie města Oder

Je to první město ne řece Odře, ale nejen to, jak jsme se dozvěděli při tvorbě komunikační strategie. Spolu s vedením města, zaměstnanci zodpovědnými za komunikaci a lidmi mimo úřad, kteří k tomu mají co říct, jsme vytvořili výhledem komunikačních priorit, projektů a aktivit na čtyři roky.

Komunikační strategie stojí na prioritách identity, efektivní komunikace a participace. Na každou se vážou cíle, které odrážejí ambice a chuť města komunikovat lépe k občanům města i navenek.

Strategie vznikala v období šesti měsíců do března 2022. Na několika kreativních workshopech jsme se bavili nejen o prioritách města, ale také o konkrétních možnostech zapojování občanů.

but

všechny projekty