Projekty

11 mil Kč
Program Epsilon, Technologická agentura ČR a.s.
modelace projektového záměru a partnerství, zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh

STEELTEC CZ: Vývoj technologie zušlechťování oceli

Výzkum a vývoj nové nekonvenční technologie „protlačování pásu plechu“ zvýší konkurenceschopnost žadatele na trhu a rozšíří sortiment výrobků zpracovaných ocelí, které budou mít významně lepší vlastnosti. Projekt umožní podstatné zvýšení jejich kvality, aniž by došlo ke změně rozměrů tvářených materiálů.

but

všechny projekty