Projekty

strategický záměr, participativní plánování

Strategický záměr Slezské univerzity

Slezská univerzita si v letech 2020-2021 zvolila směr, kterým se chce v příštích 10 letech rozvíjet. Jako zpracovatelé strategie jsme byli u toho. Pomohli jsme také s přihláškou HR Award, která byla následně univerzitě udělena v srpnu 2021.

Strategický záměr Slezské univerzity vznikal v úzké spolupráci s vedením univerzity a jejích součástí. Zapojili jsme také studenty, zaměstnance, absolventy, místní zaměstnavatele a další klíčové aktéry z regionu i mimo něj. O prioritách univerzity jsme diskutovali s lidmi zevnitř i zvenčí prostřednictvím více než 30 strukturovaných rozhovorů. Finální dokument byl v březnu 2021 schválen Akademickým senátem i Správní radou Slezské univerzity. To vše se odehrálo pod značkou (spolu), která participativní plánování zaštítila.

Vše zajímavé a podstatné o plánování Slezské univerzity najdete na webu www.spolu.slu.cz.

but

všechny projekty