Projekty

226 mil. Kč
Integrovaný regionální operační program
žádost o dotaci, studie proveditelnosti a projektový management

Zámek a Podzámecká zahrada v Kroměříži

Ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým jsme zpracovali dotační žádost a studii proveditelnosti pro projekt obnovy Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži. Ten počítá s komplexní rekonstrukcí a následným zpřístupněním prostor, které byly dosud pro veřejnost uzavřeny. Revitalizace umožní návštěvníkům se lépe seznámit s památkou, která je pod ochranou světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, a pomůže ji uchovat i pro budoucí generace. V rámci naší spolupráce zajišťujeme kompletní projektový management v přípravě i realizaci projektu.

but

všechny projekty