Projekty

marketingový plán

Marketingový plán Masarykovy univerzity

Priority v lepší péči, pozici a spolupráci i 6x co dělat lépe směrem k vybraným cílovým skupinám. Takto jsme nastavili ve spolupráci se zástupci vedení univerzity a pracovníky zodpovědnými za marketing a komunikaci napříč univerzitou a jejími součástmi nastavili marketingový plán Masarykovy univerzity. Plán jsme tvořili více než rok s odkazem na slova T. G. Masaryka „Špatné překonávat dobrým – to není tak těžké, ale těžko je překonávat dobré lepším.“ Výstup zahrnul podrobnou analytickou část i plán, který vznikal mj. na několika workshopech a jednáních se zástupci univerzity. Zahrnuje rovněž opatření, aktivity a projekty, které již univerzita dělá výborně, nebo by mohla dělat ještě lépe.

but

všechny projekty