Projekty

analýza, nastavení metodiky, experimentální výzkum

Efektivní nastavení národních dotačních titulů

Prostřednictvím Technologické agentury ČR a pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jsme analyzovali a zkoumali národní dotační tituly vyhlašované v ČR a s důrazem na územní dimenzi nastavili jednotnou metodiku jejich vyhlašování. Pomohli jsme tak odstranit duplicity a překryvy v zaměření národních dotačních titulů a přispěli k efektivnímu nastavení zavádění územní dimenze do regionálního rozvoje.

but

všechny projekty