Projekty

vyjednávání, informační servis, marketingová komunikace

Zastoupení MSK v Bruselu / Bruselská linka

Vyjednáváme možnosti vlastního operačního programu a prosazujeme zájmy Moravskoslezského kraje v Bruselu pro období 2021-2027, a to na evropské, národní i regionální úrovni. Současně provozujeme kontaktní centrum Bruselská linka, díky němuž mají regionální subjekty blíže k prostředkům z komunitárních programů – přímo Bruselem řízeným programům. Naší prací je také prezentovat kraj v Bruselu a cílenou komunikací informovat místní subjekty o možnostech, které jim bruselské programy nabízí. Více na bruselskalinka.cz.

but

všechny projekty