Projekty

158 mil. Kč
Operační program Spravedlivá transformace
studie proveditelnosti

4K – Krajská kulturní a kreativní kancelář

Vznik Agentury 4K v Karlovarském kraji si klade za cíl podpořit a koordinovat aktivity v oblasti kulturně kreativního sektoru. Agentura podpoří síťování partnerů a spolupráci na krajské, národní i mezinárodní úrovni. Bude poskytovat služby zejména podnikatelům a živnostníkům, malým a středním podnikům při zavádění kreativního učení, rozvíjení kompetencí a transferu know-how. Pomůže tak nastartovat systémovou změnu v oblasti podpory a rozvoje kreativní ekonomiky.

4K má stát na základních principech digitalizace, udržitelnosti a sociální odpovědnosti a stavět na 4 pilířích v oblasti kulturních a kreativních průmyslů – podpoře a rozvoji podnikatelského sektoru, zvyšování kompetencí, vědě, výzkumu a inovacích a řízení kulturně kreativních průmyslů. Prostory pro fungování 4K vzniknou uzpůsobením a vybavením prostor Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ve Šmeralově ulici v Karlových Varech.

but

všechny projekty