Projekty

zpracování strategie a akčního plánu

Smart region: Chytřejší kraj

Jsme zpracovateli smart strategie Chytřejší kraj. Našim cílem bylo spolu s partnery identifikovat klíčové projekty pro rozvoj Moravskoslezského kraje postavené na chytrých technologiích a zapojit do procesu experty a klíčové aktéry (univerzity, technologické firmy a výzkumné ústavy), kteří pomohou najít nejlepší řešení pro oblasti dopravy, budování ICT infrastruktury, e-Governmentu, poskytování zdravotních služeb a zlepšování životního prostředí. Výsledkem je strategie s hlavními prioritami a systémem řízení a koordinace. Akční plán zahrnuje 22 vlajkových projektů s odpovědností rozdělenou mezi kraj a partnery, návrh modelu financování a měřitelné indikátory pro hodnocení realizace. Chytřejší kraj byl pilotní krajskou strategií v České republice, v roce 2017 koncepci ocenilo ministerstvo pro místní rozvoj v národní soutěži „Chytrá města pro budoucnost“.

but

všechny projekty