Projekty

71,1 mil. Kč
Integrovaný regionální operační program
žádost o dotaci, studie proveditelnosti a projektový management

Vodoléčebný ústav v Luhačovicích

Ve spolupráci se společností Lázně Luhačovice, a.s., jsme zpracovali dotační žádost a studii proveditelnosti pro projekt Revitalizace areálu Vodoléčebného ústavu s plovárnou. Cílem projektu je obnova a zpřístupnění unikátních historických budov (Vodoléčebný ústav, Sirné a slatinné lázně, Říční a sluneční lázně a objekt kotelny s prádelnou), z nichž některé patří k nejvýznačnějším stavbám architekta Dušana Jurkoviče. Areál je součástí území Lázně Luhačovice, které chce Česká republika v budoucnu nominovat k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO.
Zajišťujeme kompletní projektový management v přípravné a realizační fázi i ve fázi udržitelnosti.

but

všechny projekty