Projekty

8,2 mil. Kč
Operační program Zaměstnanost
žádost o dotaci a studie proveditelnosti

Werkperspektiva Třineckých železáren

V rámci projektu Werkperspektiva jsme spolupracovali s Třineckými železárnami na získání podpory pro firemní vzdělávání. Celkem 250 zaměstnanců absolvuje vzdělávací kurzy z oblasti obecného či specializovaného IT, jazykového vzdělávání, měkkých manažerských dovedností a také z oblastí účetní, ekonomické a právní. Prostřednictvím projektu Werkperspektiva získá největší zaměstnavatel v regionu vzdělanější zaměstnance pro svůj další rozvoj.

but

všechny projekty