Projekty

koncepce, akční plán

Chytřejší Liberecký kraj

Chytřejší Liberecký kraj znamená rychlejší, šetrnější a lepší. Koncepci zavádění chytrých technologií jsme postavili na třech prioritách, které se prolínají vybranými tématy a projekty.

but

všechny projekty