Projekty

zpracování strategického plánu

Strategický plán Bystřice

Vize nejbezpečnější, nejlépe vybavené a nejlépe spravované obce. Čtyři priority – aktivita a spolupráce, zdraví a pohoda, soužití a solidarita, pořádek a správa – na ně návazné strategické cíle a tři desítky projektů zařazených do akčního plánu, které mají cíle naplnit. To je výsledek roční práce na strategickém plánu obce Bystřice pro léta 2017-2023 (s výhledem do roku 2030), na němž se vedle vedení obce, komise pro strategické plánování a zastupitelů podíleli i místní osobnosti a vybrané skupiny a spolky. Svými podněty přispělo také víc než 500 obyvatel Bystřice, kteří na různých akcích vyplňovali pocitové mapy a přidávali postřehy o životě v obci.

Roman Wrobel

starosta obce

Společnost BeePartner nás provedla procesem přípravy plánu a pomohla nastavit zdravě ambiciózní cíle. Vážím si zápalu pro výsledek, který se odrazil i v početném zapojení všech důležitých osobností obce a občanů.

but

všechny projekty