Projekty

542 mil. Kč.
OPPIK
zpracování žádosti a dotační management

Snížení energetických ztrát ve společnosti TATRA TRUCKS a.s.

Z programu Úspory energie jsme pro společnost TATRA Trucks získali dotaci na zlepšení tepelně technických vlastností budov v celém areálu firmy v Kopřivnici. Zateplení budov, výměna střech a svítidel, změna způsobu vytápění a další opatření povedou k výrazným energetickým úsporám. Jedná se o jeden z největších schválených projektů energetických úspor v programu.

but

všechny projekty