Projekty

zpracování strategického plánu

fajnOVA: strategický plán Ostravy

Zpracovali jsme nový strategický plán statutárního města Ostravy na léta 2017 až 2023. Plán vznikal v průběhu celého roku 2016 a vedle odborného vedení projektu zahrnoval analytickou i návrhovou část strategie. Zpracování plánu se vyznačuje zapojením vedení, zástupců a zaměstnanců města, široké platformy odborníků, osobností a obyvatel města. Plánování zaštiťuje značka „fajnOVA“. Na projektu jsme spolupracovali se společností RPIC-ViP, vizuální podoba fajOVeho plánování vznikla ve spolupráci se společností devx. Podrobnosti najdete na www.fajnova.cz nebo www.facebook.com/fajnova.cz.

but

všechny projekty