Projekty

strategický plán rozvoje

Strategický rozvojový plán Valašska-Horního Vsacka

Ve spolupráci se společnostmi Raddit a Ekotoxa a s partnery v území jsme vytvořili strategický rozvojový plán mikroregionu. V opoře analýzu a výsledky průzkumů mezi starosty a místními podnikateli jsme nastavili priority v lokální ekonomice, udržitelném cestovním ruchu a kvalitě života.

but

všechny projekty