Projekty

strategie rozvoje, marketingová komunikace

hrajeMSKrajem: strategie rozvoje kraje 2021-2027

Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje jsme pod značkou hrajeMSKrajem tvořili celý rok 2019. Výstupem analytické části je Zpráva o Moravskoslezském kraji a Socioekonomický profil kraje s infografikami o vývoji kraje. Návrhová část zahrnuje desítky strategických projektů v šesti prioritních strategických oblastech: podnikavější a inovativnější kraj, zaměstnanější a vzdělanější kraj, zdravější a soudržnější kraj, čistější a zelenější kraj, propojenější a chytřejší kraj a alternativnější a kulturnější kraj.

Samotná tvorba strategie byla jedinečným procesem. K její tvorbě jsme přizvali desítky odborníků, problémy i priority jsme diskutovali v celém území napříč krajem, sesbírali jsme tisíce podnětů, návrhů a vzkazů od obyvatel kraje. Uskutečnili jsme veřejné diskuze v každém z okresů. Na roadshow po 19 městech a obcích kraje jsme dali možnost lidem pomyslně investovat do priorit kraje a území a sbírali náměty a vzkazy, jak si kraj představují za 10 let. Studentů 30 středních škol jsme se v debatách ptali, jak by si budoucnost kraje představují. V průběhu celého roku jsme se snažili posílit dobré jméno a image kraje.

but

všechny projekty