Projekty

vytvoření konceptu

Podpora inovací a investic ve Zlínském kraji

Zlínský kraj chce efektivněji podporovat inovační podnikání a začínající podnikatele. Aby kraj obstál v globální konkurenci, oslovil nás s žádostí o pomoc při utváření vize a konceptu podpory inovací a investic ve Zlínském kraji. Provedli jsme analýzu stávajícího stavu (včetně zohlednění širších vztahů), identifikovali příležitosti a trendy v oblasti podpory inovací a investic a navrhli koncepci inovačního ekosystému pro Zlínský kraj, která zahrnuje vizi, doporučené oblasti, programy a akční plán.

but

všechny projekty