Projekty

2,4 mld. Kč
Connecting Europe Facility (CEF)
žádost o dotaci, cost-effectiveness analýza

Železniční koridory na Slovensku

Jsme zpracovateli dokumentace a souvisejících podkladů pro přípravnou a realizační fázi tří projektů: pro modernizaci železniční trati v úseku Malacky – Kúty, dále pro modernizaci železniční tratě, zabezpečovacího zařízení a telekomunikačního zařízení v úsecích Váh – Varín a Varín – Strečno a pro vybudování traťových částí systému GSM-R v úseku železniční trati Varín – Košice – Čierna nad Tisou – státní hranice. Projekty umožní zvýšení rychlosti vlaků i propustnosti tratí při vysokém stupni zabezpečení.

but

všechny projekty