Projekty

8 mil. Kč
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
žádost o dotaci, podnikatelský záměr, výběrová řízení, administraces

SMOLO: zpracování a využití aglomeračních odprašků

Předmětem projektu je výzkum zaměřený na získání nových poznatků o aglomeračních odprašcích, na který naváže experimentální vývoj technologie pro jejich další úpravu, zpracování a využití. Společnost bude spolupracovat s experty z výzkumného centra ENET a Institutu čistých technologií VŠB-TUO i s dalšími odbornými pracovišti a inovativními firmami. Nové poznatky budou použity pro přihlášení užitného vzoru, výsledky projektu pomohou potenciálním odběratelům využít vedlejší produkty vzniklé při výrobě železa, které by se jinak staly odpadem.

but

všechny projekty