Projekty

5,8 mld. Kč
Connecting Europe Facility (CEF)
žádost o dotaci

ETSC pro ČD a ČD Cargo

Společnosti České dráhy a ČD Cargo uplatní dotace z evropského programu na zavedení jednotného vlakového zabezpečovacího systému na vybraných vysokorychlostních tratích a koridorech, čímž dojde k propojení řízení a zabezpečení vlaků. Systém zvyšuje bezpečnost dopravy a umožňuje aktivní zásah do řízení vlaku v případě selhání nebo omylu strojvedoucího. Systém sestává z traťových i vozidlových částí, současně sleduje několik ukazatelů včetně maximální traťové rychlosti v daném úseku a rychlosti vlaku, dodržení trasy vlaku a směru jízdy nebo dodržení přechodných omezení.

but

všechny projekty