Projekty

koncepce, facilitace

Doporučení pro zavádění městských inovací v Praze

Ve spolupráci s pražským magistrátem, Operátorem ICT, Pražským inovačním institutem a dalšími organizacemi jsme připravili koncepční souhrn doporučení pro implementaci městských inovací a mezinárodních projektů hlavního města.

Výstup vznikal na základě propojení desítek inovačních firem a know-how z českého i světového prostředí. Zahrnuje nejen implementační doporučení pro Prahu, ale také návrh vize, sedmi strategických priorit komplexního řešení inovačních projektů nebo interní manuál pro efektivní facilitaci ekosystému městských inovací.

but

všechny projekty