Projekty

projektová participace

Měníme Hlavní

Hlavní třída je jednou z nejvytěžovanějších městských tepen v Českém Těšíně a zároveň vstupní branou do Polska. Taky se v posledních letech netěší z nejlepší pověsti. Participací při přípravě projektu přeměny Hlavní třídy jsme městu pomohly získat potřebná data a názory místních lidí.

Sběr dotazníků a podnětů do pocitové mapy probíhal přímo na Hlavní třídě u velkoformátové dřevěné instalace. Své názory a podněty mohli lidé vyplňovat také online. Připravili jsme také dvě veřejné debaty, kdy jsme o budoucí podobě Hlavní třídy diskutovali s vedením města, architekty, odborníky na dopravu a všemi, kdo měli zájem dozvědět se více a přidat vlastní názor.

Výstupem participace jsou souhrnná data od více než 800 lidí, která budou použita při architektonické soutěži a další projektové přípravě přeměny Hlavní třídy.

but

všechny projekty