< zpět >

100 %

95 %

0

spolehlivost

úspěšnost

nesrovnalostí
v realizaci

17

mld. kč

získaných pro klienty

strategie

Vytvořili jsme desítky
strategií na národní,
regionální a místní úrovni.

projekty

Zpracovali jsme stovky
úspěšných projektů
s externím financováním.

zdroje

Každoročně získáme
2 – 3 mld. Kč pro klienty
na realizaci záměrů.

vize

Jdeme tím vstříc
vlastní i sdílené vizi
regionálního rozvoje.

tvoříme
a rozvíjíme

náš tým
a klienty

myšlenky
a projekty

partnery
a regiony

Zavádíme
tripple helix
model inovací
do praxe

veřejná správa
a samospráva

podnikatelské
skupiny a firmy

univerzity a výzkumné
organizace

< zpět >

AGEL, a.s. (Praha)

Arcibiskupství olomoucké (Olomouc)

Novinky

Fokusní skupina řešila odolnost měst a obcí

Fokusní skupina řešila odolnost měst a obcí

V pátek 19. dubna se uskutečnilo setkání fokusní skupiny s cílem identifikovat a prioritizovat hrozby, které mají vliv na odolnost našich měst a obcí. Jednání proběhlo ve FUTUREU v Dolních Vítkovicích za účasti 28 starostů, zástupců měst, krajů i Ministerstva pro místní rozvoj spolu s experty ze Slezské univerzity v Opavě, Ostravské univerzity, Českého vysokého učení technického v Praze a BeePartner.

Ukončení a výstupy projektu i-AIRP´s na podporu lepšího ovzduší

Ukončení a výstupy projektu i-AIRP´s na podporu lepšího ovzduší

Koncem března byl ukončen projekt i-AIRP’s: Identifikace znečištění ovzduší na česko-polském pohraničí, během kterého bylo připraveno sedm akčních plánů pro lepší ovzduší ve spolupráci s partnerskými obcemi. Akční plány reagují na podrobné měření znečištění ovzduší v dotčeném území a doporučené aktivity, které pomohou kvalitu ovzduší dlouhodobě zlepšit.

Výstupy z workshopů a školení na podporu implementace FST

Výstupy z workshopů a školení na podporu implementace FST

Bezmála 700 účastníků navštívilo během několika posledních měsíců 10 workshopů a 10 školení zaměřených na posílení institucionální a administrativní kapacity Fondu pro spravedlivou transformaci (FST) v Ústeckém a Karlovarském kraji a transfer zkušeností z Moravskoslezského kraje.

Energetické komunity v České republice

Energetické komunity v České republice

Vznik a rozvoj energetických komunit v České republice je hlavním cílem evropské zakázky vyhlášené Evropskou komisí – Generálním ředitelstvím pro...

všechny novinky