Novinky

Fokusní skupina řešila odolnost měst a obcí

22. 04. 2024

V pátek 19. dubna se uskutečnilo setkání fokusní skupiny s cílem identifikovat a prioritizovat hrozby, které mají vliv na odolnost našich měst a obcí. Jednání proběhlo ve FUTUREU v Dolních Vítkovicích za účasti 28 starostů, zástupců měst, krajů i Ministerstva pro místní rozvoj spolu s experty ze Slezské univerzity v Opavě, Ostravské univerzity, Českého vysokého učení technického v Praze a BeePartner.

Mezi hrozbami, které na setkání nejvíce rezonovaly, patřilo zejména stárnutí populace a s tím spojená neodpovídající infrastruktura, ekonomické a finanční krize včetně nižších příjmů z rozpočtového určení daní a problémy související s klimatickou změnou. Význam tématu odolnosti v posledních letech narostl v souvislosti s pandemickou nebo energetickou krizí.

Setkání je součástí většího projektu financovaného z Technologické agentury ČR, jehož smyslem je podpořit odolnost měst a obcí prostřednictvím vytvoření mapové databáze dobrých praxí a indikátoru, který tuto odolnost bude měřit.

Obrázek: DALL·E

všechny novinky