BeeGreen aneb soutěžíme v udržitelnosti

BeeGreen aneb soutěžíme v udržitelnosti

V březnu 2022 jsme spustili ekovýzvu s názvem „BeeGreen“. Jejím cílem je zábavnou formou motivovat zaměstnance naší společnosti k udržitelnějšímu životnímu stylu, nejen v kanceláři, ale hlavně mimo ni. Výzva je rozdělena do dvou částí. V první plní soutěžící...