Novinky

BeeGreen aneb soutěžíme v udržitelnosti

3. 03. 2022

V březnu 2022 jsme spustili ekovýzvu s názvem „BeeGreen“. Jejím cílem je zábavnou formou motivovat zaměstnance naší společnosti k udržitelnějšímu životnímu stylu, nejen v kanceláři, ale hlavně mimo ni.

Výzva je rozdělena do dvou částí. V první plní soutěžící jednotlivé úkoly, které přispívají k posilování biodiverzity, snižování vyprodukovaného odpadu a emisí, omezení nákupu nových výrobků, ale i trávení kvalitního času v přírodě a zjišťování nových informací o environmentálních tématech. Každý z úkolů stačí splnit alespoň jednou v průběhu roku.

V druhé části výzvy pak soutěžící zkouší změnit své běžné chování směrem k udržitelnějšímu každý měsíc po dobu alespoň jednoho dne. Čeká je zde celkem 9 různých výzev, mezi nimi například den bez masa, den bez kávy, den bez odpadu, den bez světla nebo den bez uhlíkové stopy. Pro odvážlivce jsou připraveny také speciální výzvy v kategorii Týden bez…, kde si mohou navíc vyzkoušet i týden bez auta nebo týden bez nákupu nové věci.

Na celou výzvu se můžete podívat v tomto dokumentu.

Pro větší motivaci k zapojení vznikl samostatný WhatsApp kanál, na kterém si soutěžící vyměňují tipy na bezodpadovou domácnost, šetření vodou a elektřinou, vegetariánské recepty nebo události s environmentálním přesahem (např. Ukliďme Česko, výsadba stromů).

Výzva je součástí dalších aktivit, které chce BeePartner realizovat pro snižování vlastních dopadů na životní prostředí. Patří mezi ně například plánované měření uhlíkové stopy, nákup úsporných spotřebičů a ekologických přípravků nebo koše na recyklovatelný odpad v kancelářích.

všechny novinky