Přeměna bývalých papíren na centrum služeb vrátila do Střelniční ulice v Českém Těšíně život a přinesla i ekologický, energeticky nenáročný provoz.

Projekt vrátil městu život

Přeměna bývalých papíren na centrum služeb proběhla zcela v duchu hesla společnosti Tazo „Vracíme městu život“. Byla jedním z impulzů, která proměnila Střelniční ulici v Českém Těšíně ve vyhledávanou a exponovanou lokalitu. Projekt byl opřený o energetická opatření, která zajišťují nenáročný a čistý provoz. Výsledkem je ekologické a funkční řešení, které je pro lidi přitažlivé.

Ivona Turoňová

Naše práce na projektu:
žádost o dotaci, podnikatelský záměr, dotační management

Čím jsem přispěl:

konzultační činnost, příprava žádosti, administrace projektu

Více o projektu

www.tazo.cz
Další referenční projekty Ivony Turoňové:

Ekologizace Teplárny Olomouc
EPC projekty Středočeského kraje – úspory energie v nemocnicích Mladá Boleslav a Kutná Hora a na krajském úřadu
Kofola ČS – Domov v srdci Evropy, poradenské služby
Tatra Trucks – úspory energie
Arriva – nákupy autobusů
ŽDB Drátovna – úspory energií
Heimstaden – zateplení budov
Veolia Energie – poradenské služby
Sokolovská uhelná – poradenské služby
Sev.en Česká energie – poradenské služby

fotografie: Eva Mencnerová