Ing. Ivona Turoňová

projektová manažerka - senior (OPŽP, OPPIK)
Má mnohaletou zkušenost s přípravou a administrací projektů, obohacenou pohledem úspěšného příjemce evropských dotací.

Absolvovala ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava. V roce 2002 nastoupila na pozici projektového manažera v Hospodářské rozvojové agentuře Třinecka, podnikatelském centru, s.r.o., kde se starala o podnikatele v regionu z hlediska dotační pomoci i jako tajemník Oblastní hospodářské komory se sídlem v Třinci (od roku 2004 doposud). Současně byla v letech 2007-2011 předsedkyní správní rady Kvalifikační a personální agentury o.p.s.

V letech 2011-2013 získala praxi v dotační problematice z pohledu příjemce dotací. Působila jako projektový manažer na Městském úřadu Třinec, kde se věnovala zejména administraci dotačních projektů. Kromě dotačního řízení má zkušenosti jako lektor strategického plánování či projektového řízení.

Svoji energii věnuje také rodině, ráda lyžuje či jezdí na kole.

Všichni lidé