Zapojením obyvatel a vybraných klíčových aktérů se nám podařilo získat si pozornost a také podněty pro diskuzi o budoucí podobě Hlavní třídy v Českém Těšíně.

Měníme Hlavní aneb Řekněte, jak má městský bulvár vypadat

Participativní příprava projektů je nejen světový a evropský trend, ale taky dobrá věc. Do přípravy projektu nebo výsledné změny promítá názory lidí, kterých se ta změna týká. Když se s názory a sesbíranými podněty pracuje dobře, vede to často k větší spokojenosti s výsledkem. O to jsme se snažili v Českém Těšíně při plánované přeměně Hlavní třídy. Pod značkou Měníme Hlavní a na míru projektu jsme namysleli participační aktivity a oslovili stovky obyvatel, návštěvníků města a vybraných klíčových aktérů. Výstupy z dotazníků, pocitových map a veřejných diskuzí posloužily jako vklad pro úspěšnou architektonickou soutěž. Pohybovat se na místě, mluvit s lidmi a poslouchat je pro mě vždycky inspirativní – a někdy i obtížné, protože shoda nikdy není 100%. Přesto se povedlo získat pozornost i cenné podněty, jak se má Hlavní třída proměnit.

Jan Dittrich

Naše práce na projektu:
participační příprava projektu

Čím jsem přispěl:

tvorba konceptu, participace na místě, marketingová podpora

Více o projektu

www.menimehlavni.cz
Další referenční projekty Jana Dittricha

Krnov podniká – program podpory podnikavosti a podnikání v Krnově
Opava podniká – program podpory podnikavosti a podnikání v Opavě
fajnOVA – strategický plán Ostravy 2030
Krnov jede – strategický plán městě Krnova 2030
Měníme Těšín – strategický plán města Český Těšín 2022+
Propagace turistické oblasti Těšínské Slezsko

fotografie: Eva Mencnerová