Ing. Jan Dittrich

odborný konzultant
Spojuje různé světy a lidi.

Vystudoval ekonomii se zaměřením na IT a marketing na Obchodně podnikatelské univerzitě Slezské univerzity v Karviné. Dlouhodobě se pohybuje ve světě businessu i v neziskové sféře, kde pomáhá z nápadů tvořit reálné projekty s přesahem či dopadem. V roce 2016 pomohl vybudovat městské coworkingové centrum Business Gate v Karviné, později se přidal k největší coworkingové síti v česku i na světě Impact Hub, kde v roli community manažera budoval komunitu podnikatelů, pomáhal rozvíjet jejich aktivity jako expert či mentor v různých fázích podnikání. Jako projektový manažer vedl nebo spolutvořil řadu akceleračních programů v kraji, jako např. Impact Hub Challenge Smart cities, Tieto Nerds nebo Chytrá myšlenka MSK I, II a další. Marketingový tým BeePartner posílil v roce 2021.

Honza se taky velmi dobře orientuje v Moravských vínech a světových kuchyních, je to tak trochu geek a čas od času jezdí na dvojkole.

Všichni lidé