U projektů s tak velkým očekáváním spočívá kouzlo hlavně v tom umět se povznést nad tíhu zodpovědnosti, zachovat klid, odvést kvalitní práci.

Koncertní sál Ostrava

Jedna z nejočekávanějších městských dominant světoznámého architekta Stevena Holla. Tak se o ostravském koncertním sálu hovoří u nás i ve světě. Když projekt vzbuzuje emoce a má tak velký přesah, odpovídá tomu i nasazení celého týmu. Studie proveditelnosti je přece jen základem pro získání zdrojů na realizaci. Kouzlo v té chvíli myslím spočívá hlavně v tom umět se povznést se nad tíhu zodpovědnosti, zachovat klid, odvést kvalitní práci. To se myslím povedlo, orchestr spolupracujících organizací a zpracovatelů ladil výborně.

Jana Vlčková

Naše práce na projektu:
studie proveditelnosti

Čím jsem přispěl:

koordinace, projektový management

Více o projektu

www.koncertnisal.cz
Další referenční projekty Jany Vlčkové:

Pořízení vybavení nemocnic Agel a Fakultní nemocnice Ostrava

VŠB-TUO: Výzkum způsobů nakládání s odpady

Ostravská univerzita: SMART technologie pro lepší život

Výzkumné projekty pro firmy AL INVEST Břidličná a.s., SMOLO a.s., Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., DEPOS Horní Suchá a.s.

Projekty na rozvoj vzdělávání a infrastruktury Slezské univerzity v Opavě

CEPIS – projekt výstavby nové fakultní budovy pro inovativní programy Obchodně-podnikatelské fakulty Slezské univerzity

fotografie: Eva Mencnerová