Ing. Jana Vlčková

vedoucí BU Public Projects
Snaží se maximálně využít klientův potenciál pro úspěch projektu.

Studovala na VŠB-TU v Ostravě, Ekonomickou fakultu, kde v roce 2004 dosáhla magisterského titulu v oboru Finance. Během studia získávala praktické zkušenosti v účetní firmě a při řízení provozu restauračního zařízení.

Od roku 2004 pracovala v poradenské firmě, kde se s týmem konzultantů věnovala zejména poradenství pro malé a střední firmy a veřejnou správu. Pro klienty hledala vhodné dotační tituly k financování jejich záměru, zpracovala kompletní žádosti, podnikatelské záměry a související finanční či ekonomické analýzy. Po schválení dotace klienty úspěšně provedla realizací až k proplacení dotace a následným monitoringem. Byla součástí řešitelského týmu při tvorbě strategií pro města a obce. Věnovala se také projektům zaměřených na optimalizaci procesů ve firmách a změnu firemní kultury.

V BeePartner se věnuje zejména přípravě a realizaci rozvojových projektů v oblasti vědy, výzkumu a inovací pro soukromé firmy, vědecko-výzkumné organizace, vysoké školy a další subjekty. Podílí se také na zakázkách strategického plánování.

Ve volném čase ráda chodí do kina a odpočine si u jógy nebo běhu.

Všichni lidé