Přeměna tří domů je předehrou, velké změny v Karviné jsou na cestě. Čím větší a zajímavější projekty, tím intenzivnější je dobrý pocit. Karviná jedině všemi deseti.

Když Karviná, tak všemi deseti

Hned první hodina po mém nástupu k BeePartner patřila Karviné a integrovanému plánu rozvoje, na kterém jsem pak pracoval několik let. Vymyslet, nastavit, připravit a průběžně posouvat plán i portfolio projektů dává městu šanci lépe se vyrovnat s pouhelnou transformací. Přeměna tří domů na náměstí je jen předehrou, velké změny jsou na cestě. Mít v tom prsty a možnost sledovat, jak se město mění, je skvělý pocit. Čím větší a zajímavější projekty, tím je ten pocit intenzivnější. Když Karviná, tak jedině všemi deseti.

Petr Franek

Naše práce na projektu:
integrovaný plán pro řízení procesu změny
zabezpečení odborných služeb k implementaci Programu rozvoje města Karviná – Karviná všemi deseti

Čím jsem přispěl:

koordinace plánu a portfolia projektů
dotační a projektový management

Více o projektu

www.karvinavsemideseti.cz
Další referenční projekty Petra Franka:

Efektivní nastavení národních dotačních titulů pro rozvoj regionů
Revitalizace střediska ocelové konstrukce Třinec pro společnost DIRIGERE servis
Automatizace a digitalizace výroby firmy DIRIGERE servis
Rekonstrukce a dostavba objektu sila v areálu společnosti NORDIC STEEL
Vybudování pracoviště robotiky a strojového vidění pro společnost Elektromar
Digitalizace společnosti JACKODESIGN
Podpora automatizace a digitalizace ústavní lékárny v Ostravě-Vítkovicích
Stezka pro chodce a cyklisty Vendryně-Třinec-Dolní Líštná
Vybavení lokomotiv systémem ETCS pro SUAS Transportation Service

fotografie: Eva Mencnerová