Petr Franek, DiS.

projektový manažer - senior
Oceňuje lidský přístup, důvěru a vzájemnou toleranci.

Po studiích na Soukromé hotelové škole v Havířově vyrazil do světa – pracoval v Německu a nějaký čas v mezinárodních vodách Karibského moře. Po návratu zpět do ČR uplatnil své zkušenosti v dalších kulturně odlišných společnostech. V mexické potravinářské firmě zaváděl a certifikoval systém BRC & HACCP. Pomáhal při rozjezdu korejského automotive podniku, kde ve svém desetiletém působení koordinoval velké množství různorodých projektů a zakázek zejména v oblasti výstavby, bezpečnosti práce a životního prostředí. Řídil oddělení nákupu, back office, facility & fleet, organizoval firemní akce a koordinoval externě zasmluvněné společnosti v oblasti služeb a poradenství.

V mezidobí dálkově vystudoval obor Územní správa a samospráva na Vyšší odborné škole v Havířově. Během své kariéry absolvoval mnoho vzdělávacích kurzů na měkké a tvrdé dovednosti, např. systémové řízení a MBA v kostce.

Po nástupu do BeePartner v červnu 2018 je jeho specializací oblast nemovitostí a regenerací brownfieldů. Rád se rovněž pohybuje v oblastech, kde může koordinovat dlouhodobější projekty.

Ve svých mimopracovních chvílích se věnuje rodině, vycházkám po horách a má rád vůni dřeva, se kterým rád pracuje.

Všichni lidé