Projekt CLAIRO posunul hranici zdánlivě nedosažitelného. Úspěch v silné konkurenci inovačních projektů dal vzniknout živé laboratoři, která přispívá k poznání interakce zeleně a ovzduší.

CLAIRO posunulo hranici zdánlivě nedosažitelného

Projekt jsme připravovali při vědomí 5% pravděpodobnosti úspěchu, ale podařilo se nám s partnery jako prvním v ČR uspět v silné konkurenci inovačních projektů programu Urban Innovative Actions. CLAIRO propojilo Ostravu a tři univerzity, které i díky podpoře kraje mění k lepšímu malý kousek Ostravy a vytvořily skutečnou živou laboratoř. Posouvají tím své výzkumné limity a přispívají se svou troškou do vědeckého mlýna v oborech zaměřených na zeleň a ovzduší. I když se projekt rozjížděl nepříjemně zatlačený covidem do online prostoru, díky spolupráci s neziskovým sektorem se v souvisejících aktivitách podařilo získat zpětnou vazbu k ovzduší od více než tisícovky lidí a dalších několik set zapojit do vzdělávání. CLAIRO v mnoha ohledech posunulo naše hranice zdánlivě nedosažitelného.

Gabriela Kalužová

Naše práce na projektu:
Žádost o dotaci

Čím jsem přispěl:

Koordinace, projektový management, příprava žádosti, spolupráce na aktivitách a výstupech projektu

Více o projektu

clairo.ostrava.cz
Další referenční projekty Gabriely Kalužové

Bruselská linka – informační servis a poradenství o podpoře z EU pro MSK
Koncepce rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018 – 2023
hrajeMSKrajem: Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 – 2027
OK linka – poradenství o podpoře z EU pro Olomoucký kraj
iAIRPs – projekt na lepší ovzduší v česko-polském příhraničí
Podpora implementace spravedlivé transformace
CCUS CZ-NO: Carbon Capture Use and Storage in Czechia and Norway
Podpora tvorby energetických komunit v ČR
Technická asistence v oblasti adaptace na klimatickou změnu (tzv. Mise programu Horizon)
Projektové žádosti do programů Horizon Europe, ERASMUS+, Fondů EHP a Norska a dalších

fotografie: Eva Mencnerová