Mgr. Gabriela Kalužová

odborná konzultantka senior – mezinárodní spolupráce
Věnuje se mezinárodní spolupráci, evropským projektům a poradenství.

Vystudovala anglickou a španělskou filologii na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, francouzský jazyk na Alliance Française v Ostravě a v Bruselu. Absolvovala jednoletá Evropská studia na VŠB-TU Ostrava a několik odborných zahraničních stáží.

Od roku 2001 pracovala 7 let jako vedoucí Euro Info Centra pro podnikatele v Agentuře pro regionální rozvoj a v letech 2007-2008 se podílela na zavedení poradenské sítě Enterprise Europe Network při Krajské hospodářské komoře. V roce 2008-2009 pracovala v Bruselu ve společnosti European Service Network na pozici vedoucího informačního pracovníka zodpovědného za kvalitu informací v rámci služeb Europe Direct. Po návratu do ČR řídila na Regionální radě Moravskoslezsko mezinárodní projekt zaměřený na ekologickou dopravu a poskytovala konzultace organizacím v kraji. V letech 2014-15 pracovala v oddělení mezinárodních vztahů kanceláře hejtmana Moravskoslezského kraje.

V BeePartner pracuje od roku 2016. Podílela na přípravě projektů financovaných z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, TAČR a Urban Innovative Actions i na přípravě strategických dokumentů, například Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-27, European Green Capital 2020 a dalších. Je zodpovědná za provoz Bruselské linky (www.bruselskalinka.cz).

K jejím zálibám patří jaro, léto, podzim a zima.

Všichni lidé