Novinky

V projektu AIRP´s spolupracujeme na zlepšení ovzduší na česko-polské hranici

8. 11. 2022

Jsme partnerem projektu i-AIRP’s, který hledá příčiny znečišťování ovzduší na česko-polské hranici a ve spolupráci s vybranými obcemi navrhne akční plány, jak kvalitu ovzduší v dotčeném území postupně zlepšovat. Na projektu, který řídí Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, spolupracuje také Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska a nezisková organizace Čisté nebe. Projekt je financován z Fondů EHP a Norska. V současné době probíhá měření ve vybraných lokalitách a schůzky se zástupci obcí pro přípravu budoucích akčních plánů, které budou diskutovány také s veřejností.

Více informací k projektu iAIRP´s najdete na webu: https://i-air.eu/

Foto: Ondřej Žáček, wikipedia.org

všechny novinky