Novinky

Uspěli jsme s žádostí do programu Horizon 2020

15. 12. 2020

Pro Moravskoslezské inovační centrum (MSIC) jsme připravili projektovou žádost, která uspěla v programu Horizon 2020 INNOSUP. Projekt nazvaný EFFECT-SME Enhancing and Facilitating Funding Evaluation and data Collection Techniques focused on startup/ SME support programmes umožní MSIC umožní spolupráci s prestižními zahraničními partnery při nastavování podmínek programů na podporu podnikání a inovací a jejich vyhodnocování. Do spolupráce a výměny zkušeností se zahraničními partnery, kterými jsou německý Steinbeis GMBH a španělský Fundacion para el Conocimiento Madrid, je zapojená také Slezská univerzita.

všechny novinky