Novinky

Nový strategický záměr Slezské univerzity je na světě

27. 03. 2021

Slezská univerzita si zvolila směr, kterým se chce rozvíjet v příštích 10 letech, a my jsme byli u toho. Od začátku loňského roku jsme v úzké spolupráci s vedením univerzity připravovali nový strategický záměr, do kterého jsme zapojili také studenty, zaměstnance, absolventy, místní zaměstnavatele a další klíčové aktéry z regionu i mimo něj. Absolvovali jsme desítky setkání se všemi univerzitními součástmi. Diskutovali jsme o prioritách Slezské univerzity s lidmi zevnitř univerzity i zvenčí prostřednictvím více než 30 strukturovaných rozhovorů. Finální dokument byl v březnu 2021 schválen Akademickým senátem i Správní radou Slezské univerzity a může postoupit do další fáze, kdy bude předložen Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Vše zajímavé a podstatné o plánování jsme průběžně publikovali na webu www.spolu.slu.cz, kde je také v sekci dokumenty strategický záměr uveřejněný. Děkujeme všem, kteří ke tvorbě záměru přispěli.

všechny novinky