Novinky

Měníme Hlavní v Českém Těšíně

22. 07. 2021

Když se rozrůstal Těšín, byla to první zastavěná ulice na levém břehu Olše, později centrum obchodu, nyní městská tepna, kde hlučí auta a působí trochu zanedbaně. Hlavní třídu v Českém Těšíně chce město změnit a vtáhnout přitom do hry co nejvíc občanů. Projekt Měníme Hlavní počítá s dotazníky, pocitovými mapami, veřejnými debatami i sběrem podnětů přímo na Hlavní. Protože hlavní je názor místních, budeme oslovovat nejen kolemjdoucí, ale taky lidi, kteří na hlavní bydlí, pracují, vlastní nemovitost a podnikají. Získané strukturované výstupy předáme vedení města, aby je mohlo zapracovat do přípravy projektu.

všechny novinky