Novinky

Erasmus+ podpoří vznik EduBoxů

27. 10. 2021

Unikátní inovativní projekt ve vzdělávání vzniká propojením Moravskoslezského inovačního centra, Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Bruntál a dvou škol ze Slovenska a Slovinska. Jeho výsledkem bude vytvoření 15 vzdělávacích boxů, tzv. EduBoxů. Půjde o učební pomůcky s digitálním obsahem, které při využití nejnovějších technologií – rozšířené a virtuální reality a 3D tisku – zatraktivní odborné vzdělávání a přiblíží jej potřebám průmyslu 4.0. Projekt, který jsme připravovali, byl aktuálně podpořen z programu Erasmus+ částkou 352,9 tis. eur.

Školy, které nemají dostatečné možnosti na nákup drahých modelů si Eduboxy stáhnou zdarma, za pomoci 3D tiskáren si modely vytisknou a zakomponují je do výuky. Eduboxy vzniknou pod dohledem didaktiků a ve spolupráci s firmami, a žákům tak přinesou znalosti a dovednosti poptávané na trhu práce, jako je průmysl 4.0, digitalizace a robotizace.

všechny novinky